Inlogportal voor de docenten

Leefwijzer is een methode Maatschappijleer voor het christelijk vmbo. De methode is opgebouwd uit vijf thema's, voor zowel BB als KGT, en een algemeen katern.  Op deze website vindt u de thema's, de bijbehorende verwerkingsopdrachten en de docentenhandleiding met daarin de toetsen.

Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier met de methode!

Inloggen